Odpowiedzialne pożyczanie – co to oznacza? | Saverium

Odpowiedzialne pożyczanie – jak pożyczać odpowiedzialnie i bezpiecznie?

Spontaniczność i kierowanie się nagłym impulsem być może urozmaica nasze życie i dodaje mu kolorytu, ale jednocześnie nie jest dobrym kierunkiem w przypadku sfery finansowej. Zaciąganie pożyczek i kredytów pod wpływem chwili może słono kosztować korzystającego. Dlatego warto wiedzieć, co to znaczy odpowiedzialne pożyczanie.

Odpowiedzialne pożyczanie – jak pożyczać odpowiedzialnie i bezpiecznie?

Odpowiedzialność przy pożyczaniu pieniędzy

Każda decyzja dotycząca zaciągnięcia jakiegokolwiek długu powinna być dobrze przemyślana. Pośpiech nie jest tu wskazany. To jedna z zasad, jakie przyświecają odpowiedzialnemu pożyczaniu, zresztą nie tylko pieniędzy.

Co to znaczy odpowiedzialne pożyczanie? Z języka angielskiego to „responsible lending”, czyli odpowiedzialność za finanse klienta. Z jednej strony to korzystający ze środków parabanku powinien wykazać się dojrzałością w korzystaniu z oferty pożyczkowej, ale z drugiej odpowiedzialne pożyczanie dotyczy również udostępniających środki. Z ich perspektywy „responsible lending” oznacza troskę o finanse klienta w takim rozumieniu, by udzielać mu pożyczki tylko wtedy, gdy rzeczywiście jest on w stanie ją spłacić terminowo, na ustalonych wcześniej zasadach.

Odpowiedzialność firmy pożyczkowej

Klient ma obowiązek zachowywać się odpowiedzialnie i nie zapożyczać się ponad miarę. Jednak odpowiedzialnością powinna wykazać się także firma udostępniająca zobowiązania finansowe klientom. Oznacza to konieczność:

  • weryfikowania zdolności kredytowej klientów i dopasowywania do niej wysokości ewentualnej pożyczki,
  • informowania klienta o wszystkich najważniejszych parametrach zobowiązania,
  • działania zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim.

W ramach „responsible lending” firma pożyczkowa powinna w sposób jasny i prosty przedstawiać klientom zasady uzyskania i spłaty zobowiązania. Na tej podstawie klient będzie mógł podjąć racjonalną i odpowiedzialną decyzję co do tego, czy skorzystać z takiej oferty. Firma powinna również rzetelnie oceniać wiarygodność kredytową klientów i nie udzielać pożyczek osobom, które są wpisane do baz danych dłużników.

Odpowiedzialność pożyczkobiorcy

Każda osoba, która przymierza się do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, w pierwszej kolejności powinna odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście skorzystanie z takiej oferty jest jej bezwzględnie potrzebne? Musi ona również przeanalizować swoją sytuację finansową i zastanowić się, czy we wskazanym przez firmę terminie będzie w stanie spłacić swoje zobowiązanie wraz z naliczonymi opłatami i odsetkami.

Aby odpowiedzialnie pożyczać pieniądze, nigdy nie należy działać pochopnie. Warto:

  • Zastanowić się, czy pożyczka jest koniecznością.
  • Porównać ze sobą różne oferty.
  • Zgromadzić choć niewielki wkład własny, jeśli planujemy inwestycję.
  • Upewnić się, czy będziemy w stanie w terminie wskazanym w umowie spłacić zobowiązanie.

Każdą pożyczkę prędzej czy później będzie trzeba oddać. Klient decydujący się na zaciągnięcie zobowiązania musi mieć tego pełną świadomość i samodzielnie obliczyć swoją zdolność kredytową. Odpowiedzialny pożyczkobiorca powinien dopasować wysokość oczekiwanej kwoty do swoich możliwości spłaty. Jeśli wie, że za miesiąc czy dwa nadal nie będzie mógł dokonać zwrotu zobowiązania, w ogóle nie powinien starać się o środki. W takiej sytuacji są m.in. osoby, które nie mają stałego źródła dochodów.

Ważne jest, by pożyczkobiorca znał swoje prawa i obowiązki, wnioskując o zobowiązanie. Nie powinien podpisywać żadnej umowy, jeśli nie zapoznał się wcześniej z jej treścią. Szczególnie uważnie trzeba przeczytać informacje dotyczące kosztów pożyczki – wyrażone procentowo i wartościowo. Klient musi wiedzieć, że w ciągu 14 dni od chwili uzyskania środków może odstąpić zgodnie z prawem od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji finansowych.

Powiązane artykuły