Pozabankowa karta kredytowa online | Saverium

Pozabankowa karta kredytowa online - co to jest?

Karta kredytowa umożliwia dokonywanie płatności za towary bądź usługi nawet w sytuacji, gdy jej posiadacz nie dysponuje wolnymi środkami finansowymi. Karta może zostać wydana przez bank lub przez firmę pożyczkową. Czym są karty kredytowe pozabankowe i na jakich zasadach funkcjonują?

Pozabankowa karta kredytowa online - co to jest?

Karta kredytowa od ręki - charakterystyka produktu

Karta kredytowa często bywa mylona z kartą debetową, dlatego też na początek warto wyjaśnić, jaka jest między nimi różnica. Otóż kartą debetową możemy dokonywać płatności wyłącznie w momencie, gdy posiadamy na koncie wolne środki pieniężne. Oznacza to, że karta debetowa wydawana jest do konta osobistego.

Tymczasem karta kredytowa umożliwia dokonywanie płatności na takich samych zasadach, jak karta debetowa, jednak różnica polega na tym, że aby jej używać, nie trzeba dysponować wolnymi środkami finansowymi. Na karcie zakodowany jest pewien limit, do którego klient może dokonywać płatności - zazwyczaj wynosi on od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Karta kredytowa może zostać wydana przez bank bądź przez firmę pożyczkową. Ta druga instytucja wydaje karty kredytowe bez zaświadczeń, co oznacza, że procedura ich przyznania jest znacznie uproszczona.

Jak otrzymać kartę kredytową online?

Karta kredytowa online może zostać przyznana klientowi, który złoży wniosek - znaleźć go można na stronie internetowej firmy pożyczkowej. We wniosku należy podać dane osobowe, jednak klient nie ma obowiązku przesyłania dodatkowej dokumentacji, na przykład zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach, wyciągu z konta bankowego. Wręcz przeciwnie, wystarczy tylko wypełnić wniosek o pozabankową kartę kredytową, a następnie przejść procedurę weryfikacyjną.

Ma ona na celu ustalenie tożsamości klienta, a polega na wykonaniu przelewu z własnego konta bankowego na rachunek firmy pożyczkowej. Karty kredytowe pozabankowe charakteryzuje wysoki stopień przyznawania, głównie ze względu na fakt, iż w całej procedurze nie jest badana zdolność kredytowa klienta. Po zatwierdzeniu wniosku karta kredytowa zostaje przesłana klientowi, ten zaś po jej aktywowaniu może dokonywać płatności w sklepach stacjonarnych oraz internetowych.

Spłata zadłużenia z karty kredytowej

Dokonując płatności kartą kredytową, klient zaciąga w firmie pożyczkowej swego rodzaju kredyt. Dysponuje on bowiem pieniędzmi w ramach przyznanego limitu, jednak po okresie kredytowania wydatkowane środki finansowe należy zwrócić wraz z należnymi odsetkami. Te zaś wynikają bezpośrednio z zawartej umowy. Dodatkowo klient może zostać zobowiązany do pokrycia pozostałych kosztów, na przykład z tytułu wydania karty. Sama spłata powstałego zadłużenia może mieć charakter jednorazowy bądź też ratalny, w zależności od potrzeb oraz możliwości klienta. Limit na karcie ma charakter odnawialny, bowiem po spłaceniu powstałego długu klient ponownie może dokonywać płatności w wyznaczonym umową okresie. Warto pamiętać, że klient oddaje firmie pożyczkowe jedynie kwotę, którą rzeczywiście wydatkował, a nie cały przyznany limit.

Karta kredytowa online przeznaczona jest dla osób, które posiadają jakieś źródło dochodów, a także nie są zadłużone. Obecnie nie ma możliwości uzyskania karty kredytowej bez bik, czyli dla klientów z niespłaconymi długami.

Karta kredytowa przez internet - dlaczego warto?

Pozabankową kartę kredytową można uzyskać w bardzo prosty sposób. Sam wniosek o kartę kredytową online wypełnia się w kilka minut, natomiast produkt ten charakteryzuje się wysokim stopniem przyznawania. Klient za pomocą karty kredytowej może poprawić swoją płynność finansową, dokonując płatności za wybrane przez siebie towary czy usługi.

Pozabankowa karta kredytowa to doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie chcą wiązać się umową z bankiem, a zatem i zakładać w nim konta, bowiem jest to częsty wymóg tego typu instytucji, aby karta mogła zostać przyznana. Uproszczona procedura wydawania karty pozabankowej okazuje się być nieoceniona dla tych, którzy w krótkim czasie chcą pozyskać dodatkową gotówkę. Odnawialny limit pozwala natomiast korzystać z pieniędzy przez dłuższy okres czasu.

Powiązane artykuły