Kredyt gotówkowy na oświadczenie online | Saverium

Kredyt gotówkowy na oświadczenie online

Banki, zanim podejmą decyzję o przyznaniu kredytu, badają zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów. W tym celu muszą oni dostarczyć różnego rodzaju zaświadczenia, w tym między innymi zaświadczenie o zarobkach. Coraz popularniejszy staje się jednak kredyt na oświadczenie online, który przewiduje uproszczoną procedurę oceny zdolności kredytowej. Kto może go otrzymać i na jakich warunkach?

Kredyt gotówkowy na oświadczenie online

Czym jest kredyt na oświadczenie?

Tradycyjny model kredytowania przewiduje dokonanie przez bank oceny zdolności kredytowej klienta. Kredytodawca chce się bowiem upewnić, czy klient będzie w stanie spłacić kredyt na określonych warunkach, w terminach umownych. W tym celu zobowiązany jest on dostarczyć różnego rodzaju zaświadczenia i dokumenty. Do oceny zdolności kredytowej najczęściej potrzeba:

  • zaświadczenia o zarobkach,
  • wyciągu z konta bankowego, potwierdzającego wpływy,
  • dokumentu potwierdzającego źródło dochodu.

Tymczasem kredyt na oświadczenie bez badania zdolności kredytowej nie przewiduje konieczności dostarczania powyższej dokumentacji. Owszem, banki mogą zastrzec, by klient okazał na przykład umowę o pracę bądź umowę zlecenie, jednak w tym przypadku pomija się stosunkowo skomplikowaną procedurę oceny zdolności kredytowej. Kredytobiorca oświadcza natomiast, że posiada on miesięczne dochody oraz podaje ich wysokość. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla osób, które nie chcą informować swojego pracodawcy o tym, że zamierzają zaciągnąć kredyt. Zaświadczenie o zarobkach wydaje bowiem pracodawca, a co więcej, od momentu zgłoszenia się pracownika ma on kilka dni na jego wystawienie. To natomiast wydłużą procedurę ubiegania się o kredyt gotówkowy.

Kto może otrzymać kredyt na oświadczenie?

Kredyt na oświadczenie o dochodach wydaje się być doskonałą alternatywą dla tradycyjnego kredytu. Niemniej jednak okazuje się, że nie każdy może się o niego ubiegać. Banki nie rezygnują w tym przypadku z oceny zdolności kredytowej klienta, lecz dokonują jej w nieco inny sposób. Kredyt gotówkowy na oświadczenie jest bowiem dostępny wyłącznie dla klientów, którzy posiadają w danym banku konto osobiste. Ponadto, muszą oni uzyskiwać regularne wpływy na rachunek, oczywiście w odpowiedniej wysokości. Dzięki temu bank wie, że klient posiada dochody, z których jest w stanie spłacić kredyt w określonym czasie.

Może on zweryfikować nie tylko wysokość dochodów, ale także źródło ich pochodzenia. Co istotne, nie wystarczy założyć konta w banku, aby móc otrzymać kredyt na oświadczenie. Wręcz przeciwnie - banki wymagają, aby wpływy na rachunek uzyskiwać przez dłuższy okres czasu, czyli co najmniej przez kilka miesięcy. Każda instytucja ustala w tej kwestii własne reguły, prowadząc odrębną politykę. Klient, który planuje zaciągnąć kredyt na oświadczenie, musi dodatkowo posiadać dobrą historię kredytową. Nie wystarczą tutaj wysokie i regularne dochody - jeśli potencjalny kredytobiorca posiada niespłacone długi, bank odmówi mu finansowania.

Kredyt na oświadczenie dla firm - czy można go uzyskać?

Kredyt gotówkowy na oświadczenie dotyczy w głównej mierze osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Często jednak pojawia się pytanie, czy w takim modelu można także finansować przedsiębiorstwa? Otóż kredyt dla firm na oświadczenie teoretycznie jest możliwy do uzyskania, jednak warto zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów. O ile bowiem wymagania banków względem osób fizycznych, odnośnie dostarczanej dokumentacji, są w miarę spójne, o tyle w przypadku firm występują znaczne rozbieżności. Zazwyczaj do oceny zdolności kredytowej firmy bierze się pod uwagę:

  • dokumentację finansową,
  • dokumentację podatkową,
  • zaświadczenie o niezaleganiu w płatności składek ZUS i podatków,
  • biznesplan.

Bank może więc założyć, że uproszczeniem procesu oceny zdolności kredytowej będzie brak konieczności przedstawiania biznesplanu czy zaświadczenia o niezaleganiu. Nie oznacza to jednak, że właściciel firmy nie będzie musiał dostarczyć żadnej dokumentacji. W przypadku przedsiębiorstw trudno mówić o klasycznym kredycie na oświadczenie, tak jak w przypadku osób fizycznych. Powodem jest fakt, iż wielość wpływów na rachunek firmowy i wydatków nie pozwala jednoznacznie ocenić zdolności kredytowej w sposób uproszczony. Stąd też banki czasami posługują się określeniem "kredyt na oświadczenie dla firmy", jednak zawsze należy szczegółowo zapoznać się z warunkami kredytowania.

Kredyt na oświadczenie dla profesjonalistów - kiedy można się o niego ubiegać?

Profesjonalistami nazywane są osoby prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące w jej ramach wolny zawód. Kredyt dla profesjonalistów na oświadczenie przyznawany jest przez niektóre banki, jednak wiele zależy tutaj od polityki, jaką wdrożyła konkretna placówka. Co do zasady, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą traktowana jest jak osoba prywatna. Odpowiada ona za zobowiązania całym swoim majątkiem, zatem w kontekście finansowym środki firmowe i prywatne stanowią jedną całość. Niemniej jednak, ze względu na fakt, iż często prowadzą one osobny rachunek osobisty i firmowy, jednoznaczna ocena zdolności kredytowej może być w ich przypadku trudna. Dlatego też bank może wymagać dostarczenia przez klienta dodatkowej dokumentacji, w rzeczywistości traktując go nie jak osobę fizyczną, a przedsiębiorcę.

Pożyczka na oświadczenie, a kredyt

Coraz więcej banków oferuje pożyczkę na oświadczenie, która funkcjonuje na podobnych zasadach, jak kredyt gotówkowy. Tego typu ofertę mają również firmy pożyczkowe, które działają na zupełnie innych zasadach, niż banki. Pozabankowa pożyczka na oświadczenie rzeczywiście nie wymaga dostarczania żadnej dokumentacji, bowiem firmy pożyczkowe nie oceniają zdolności kredytowej swoich potencjalnych klientów. Ważna jest dla nich jedynie historia kredytowa, którą sprawdzają we własnym zakresie. Klient, zaciągając pożyczkę na dowód, musi jedynie oświadczyć, że posiada dochody w takiej wysokości, aby móc spłacić zobowiązanie w ustalonym w umowie terminie. Pożyczka pozabankowa dostępna jest zarówno dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców.

Uzyskaj szybką pożyczkę online w łatwy sposób

100 zł200000 zł
61 dni120 miesięcy

Rata miesięczna *

227

Odsetki i prowizje *

438
Rzeczywista roczna stopa oprocetnowania zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów wynosi 11,87% przy założeniu, że kwota pożyczki wynosi 10 000 zł z oprocentowaniem 9,5% a jej okres trwania 5 lat. Kwota do spłaty pożyczki wynosi wówczas w sumie 12 240 zł, co stanowi 204 zł miesięcznie. Do informacji na temat faktycznych końcowych odsetek w danym roku, czasu spłaty pożyczki i miesięcznej raty można mieć wgląd w umowie. Pożyczkodawcy przedstawiają spersonalizowaną umowę pożyczki każdemu klientowi. Rzeczywiste oprocentowanie w ciągu roku może wynosić od 11,87% do 1253,65%, a czas spłaty od 61 dni do 120 miesięcy. Kwota pożyczek może wynosić od 100 zł do 200 000 zł.

Powiązane artykuły