Pożyczki dla bezrobotnych online - pożyczki dla niepracujących

Pożyczki dla bezrobotnych online – kredyt dla niepracujących

Europejski urząd statystyczny, czyli Eurostat informuje, że w Polsce w sierpniu 2020 roku stopa bezrobocia wyniosła 3,1 proc. Tymczasem Główny Urząd Statystyczny podaje, że osiągnęła ona 6,1 proc. i na tym samym poziomie utrzymywała się we wrześniu. Tyle, że Eurostat i GUS przyjmują inne zasady wyliczania tej stopy. GUS liczy bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w stosunku do łącznej liczby wszystkich pracujących i szukających zatrudnienia. Eurostat, na podstawie rekomendacji Międzynarodowej Organizacji Pracy, pyta respondentów, czy wykonywali ostatnio jakieś zarobkowe zajęcie. Nie ma jednak wątpliwości, że i tak w Polsce bezrobotnych jest około 1 mln obywateli. Czy takie osoby mają jakiekolwiek szanse skutecznie ubiegać się o pożyczkę pozabankową lub kredyt w banku?

Pożyczki chwilówki online – kredyty chwilówki przez internet

Czym jest pożyczka dla bezrobotnych?

Kredyt dla bezrobotnych to produkt, który mogą oferować instytucje, działające na podstawie przepisów Prawa bankowego. Są one zobowiązane, na podstawie zapisów w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego, do tego, by dokładnie badać zdolność kredytową klientów. Brak pracy być może nie będzie absolutnym przeciwwskazaniem do udzielenia zobowiązania, ale klient starający się o nie musiałby przedstawić dokumenty potwierdzające inne, akceptowane przez bank źródło dochodów.

Osoba bezrobotna w świetle obowiązującego prawa to ktoś, kto nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, pomimo jednoczesnej zdolności i chęci do tego, by podjąć zatrudnienie w pełnym lub częściowym wymiarze czasu. Co więcej, bezrobotnym może być jedynie osoba powyżej 18. roku życia, czyli pełnoletnia, która dodatkowo nie uczy się i została zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy. W większości banków bezrobotny, nawet gdy otrzymuje zasiłek z PUP, będzie uznany za niewiarygodnego kredytobiorcę i nie otrzyma kredytu. Może się jednak ubiegać o pożyczki pozabankowe przez internet, ponieważ w tym przypadku stałe zatrudnienie nie jest kluczowym wyznacznikiem wiarygodności finansowej.

Procedury formalne związane z wnioskowaniem o pożyczkę pozabankową dla bezrobotnych są znacznie mniej skomplikowane. Są to często chwilówki na dowód, w przypadku których w ogóle nie ma konieczności przedstawiania zaświadczeń o wysokości uzyskiwanych dochodów czy o zatrudnieniu. Klient może być jednak poproszony o oświadczenie, jakie są jego zarobki miesięczne i z jakiego źródła pochodzą.

Zasadniczo więc chwilówki dla bezrobotnych są dostępne w wielu firmach pozabankowych. Klienci muszą tylko spełnić odpowiednie warunki do ich otrzymania.

Pożyczki dla niepracujących

O ile banki czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, które funkcjonują na polskim rynku finansowym nie udzielają najczęściej kredytów bezrobotnym, to firmy pozabankowe są skłonne takie zobowiązania przyznać. Pożyczki dla niepracujących są dostępne, zwłaszcza wtedy, gdy klient uzyskuje dochody z innych źródeł, takich jak np.:

 • emerytura i renta,
 • własna działalność gospodarcza,
 • długoterminowy wynajem nieruchomości.

Banki mogą nie zaakceptować niektórych źródeł zarobków, ale już firmy pożyczkowe, które mają w ofercie szybką gotówkę dla bezrobotnych, podchodzą do tych kwestii w sposób indywidualny. W instytucjach bankowych można jednak otrzymać kredyt gotówkowy bez zaświadczeń, choć skuteczne wnioskowanie o niego będzie wymagało potwierdzenia wyjątkowo dobrej zdolności kredytowej i posiadania stabilnych źródeł dochodu, jak np. działalność rolnicza, umowa agencyjna, kontrakt itp.

Chwilówka jak najbardziej może być przyznana dla bezrobotnych i przeznaczona na dowolne cele, których nie trzeba zgłaszać pożyczkodawcy. Na ogół mamy do czynienia z zobowiązaniem bez zaświadczeń, które można zasięgnąć również w formie chwilówki online.

Pożyczki dla bezrobotnych online – warunki

Podstawą do otrzymania chwilówki dla bezrobotnych online jest złożenie wniosku, w którym klient wpisuje wszystkie oczekiwane przez pożyczkodawcę informacje, w tym:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • opis swojej sytuacji finansowej i zawodowej,
 • ponoszone co miesiąc koszty.

Firmy pożyczkowe dokładają starań, by oferować chwilówki dla niepracujących na uproszczonych zasadach. Szansę na uzyskanie pożyczki online na raty lub z jednorazowym trybem spłaty, w tym pożyczki przez internet mają osoby, które:

 • Ukończyły 18. rok życia i mają pełną zdolność do czynności prawnych, choć w niektórych firmach pożyczkowych wymogiem może być wiek minimum 21–23 lata.
 • Mają ważny dowód osobisty.
 • Są polskimi obywatelami i mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Mają aktywny numer telefonu komórkowego w polskiej sieci.
 • Mają konto osobiste założone na własne dane w polskim banku.
 • Nie mają negatywnych wpisów w bazach biur informacji gospodarczej lub w BIK‑u.
 • Mają stałe, miesięczne dochody, tj. wykazują wystarczająco wysoką zdolność kredytową.

Warto zauważyć, że w przypadku pożyczki dla bezrobotnych bez BIK‑u nie są sprawdzane bazy danych Biura Informacji Kredytowej, ale pożyczkodawca może sięgnąć np. do baz danych dłużników. Do każdego złożonego wniosku o pożyczki online bez zatrudnienia firmy pożyczkowe podchodzą w sposób indywidualny. Fakt, że bank odmówił komuś udzielenia kredytu, nie powoduje, że pożyczki online bez zatrudnienia również nie będą mogły być przyznane.

Jeśli klient nie jest w stanie okazać zaświadczenia od pracodawcy potwierdzającego, w jakiej wysokości wynagrodzenie otrzymuje, to jeszcze nic straconego. Pożyczka na dowód dla bezrobotnych może zostać udzielona na podstawie wyciągu z konta bankowego wnioskującego. Jeżeli firma pozabankowa będzie mogła potwierdzić regularne wpływy na określonym poziomie, staną się one dowodem, że najprawdopodobniej pożyczkobiorca będzie mieć z czego spłacić swoje zobowiązanie na czas.

Pożyczki dla bezrobotnych – jaką kwotę można pożyczyć?

Cechą charakterystyczną zdecydowanej większości ofert chwilówek bez BIK‑u, udzielanych niejednokrotnie online, jest to, że są one przyznawane w niskiej kwocie. Można w ten sposób uzyskać do kilku tysięcy złotych i najczęściej tyle też można otrzymać w ramach szybkiej pożyczki dla niepracujących. O ile pożyczki oddawane ratalnie mogą sięgnąć nawet 100 tys. zł, to zobowiązania spłacane jednorazowo mogą być udzielone na kwotę maksymalnie 5-10 tys. zł, w zależności od polityki prowadzonej przez firmę pozabankową.

Chwilówka dla niepracujących – wady i zalety

Oferta na pożyczki pozabankowe przez internet dla bezrobotnych ma wiele zalet, które wskazują, że jest to bardzo atrakcyjny produkt finansowy. Wśród atutów zobowiązań w takiej formie wymienić należy:

 • stosunkowo wysoką przyznawalność,
 • brak konieczności przedstawiania zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu,
 • możliwość uzyskania pożyczki bez wychodzenia z domu,
 • konieczność dopełnienia minimum formalności,
 • elastyczne warunki spłaty – jednorazowo lub ratalnie,
 • akceptacja niemal wszelkich źródeł dochodu, nawet zasiłku wypłacanego dla bezrobotnych przez PUP,
 • dostępność pożyczki mimo złej historii kredytowania w BIK‑u,
 • możliwość zaciągnięcia pierwszej pożyczki za darmo w wielu firmach pozabankowych.

Niestety, takie chwilówki dla bezrobotnych bez BIK‑u mają też swoje wady – zwykle dostępne są na krótki okres kredytowania, w niskiej kwocie oraz są stosunkowo wysoko oprocentowane.

Pożyczka online dla bezrobotnych – o czym pamiętać?

Oferta na pożyczki dla bezrobotnych bez BIK‑u może być bardzo atrakcyjna, ale zanim klient złoży wniosek, powinien sprawdzić, jak weryfikowana będzie jego zdolność i wiarygodność. Czy firma pozabankowa udziela pożyczki dla bezrobotnych bez BIK‑u, czy jednak sięgnie do takiej bazy danych i przy negatywnych wpisach odmówi udzielenia zobowiązania?

Przede wszystkim jednak trzeba sprawdzić dokładnie, ile taka pożyczka będzie kosztować – jaki jest całkowity koszt kredytowania oraz poziom RRSO – Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania.

W końcu, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na pewno będę w stanie spłacić zobowiązanie na czas? Brak spłaty zaciągniętej pożyczki może skutkować dodatkowymi odsetkami, a w dłuższej perspektywie postępowaniem windykacyjnym.

Chwilówki dla bezrobotnych – podsumowanie

Bezrobotni jak najbardziej mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania w postaci zobowiązań pozabankowych, które mogą zaciągać online i bez dodatkowych opłat. O ile więc zwykle kredyt dla zadłużonych bezrobotnych, mających negatywne wpisy w BIK‑u jest nieosiągalny, o tyle pożyczka pozabankowa w takiej sytuacji może zostać udzielona. Należy jednak pamiętać o odpowiedzialnym zaciąganiu nowych zobowiązań, ponieważ brak spłaty pożyczki w terminie może skutkować przykrymi konsekwencjami.

Powiązane artykuły